12226-

คืนสู่เหย้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC Homecoming 2019)

คืนสู่เหย้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC Homecoming 2019)
ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น.
ณ บริเวณลานชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิก

**** ขยายเวลาการลงทะเบียนร่วมงานถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น

12226