Deep-sea farm set to meet salmon demand

Deep-sea farm set to meet salmon demand
ไม่พอก็ผลิตเพิ่ม ประเทศจีนพัฒนากระชังเลี้ยงปลาซัลมอนยักษ์กลางทะเลลึก มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อผลิตใหทันกับความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นมาก

อุปกรณ์ช่วยเลี้ยงปลาน้ำลึกปริมาณมากเครื่องแรกของประเทศจีนนั้น มีชื่อว่า Shenlan 1 โดยมันได้ถูกวางไว้เพื่อเพาะเลี้ยงปลาซัลมอนในทะเลเหลืองของประเทศจีน เพื่อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาในระบบเปิด

อุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนกับกระชังเลี้ยงปลาดังกล่าวสามารถดำน้ำได้ถึง 50 เมตร โดยมันจะยกตัวขึ้นลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของน้ำทะเล

Chen Qing ประธานบริษัทอุตสาหกรรมผลิตเรือ Wuchang ผู้ผลิตกระชังยักษ์ดังกล่าว ระบุว่า นี่คืออุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำแบบใต้น้ำอันแรกของโลก โดยมันถูกพัฒนาขึ้นจากระบบเรือดำน้ำของทหาร

Wang Yu ประธานฝ่ายออกแบบ กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศแรกที่สามารถเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาซัลมอนได้ปริมาณมากเช่นนี้ในทะเลเปิดน้ำอุ่น

ปัญหาของทะเลจีนคือ น้ำที่อุ่น ที่ไม่เหมาะกับการเพาะพันธุ์ปลาน้ำเย็นอย่างซัลมอน แต่จากการศึกษาพบว่า ในทะเลเหลืองนั้น มีกระแสน้ำเย็นอยู่ที่ระดับความลึกตรงกลางทะเลพอดี

ชาวจีนรู้มานานแล้วว่ามีกระแสน้ำเย็นผ่านที่ตรงความลึกกึ่งกลางทะเล และทะเลเปิดดังกล่าวก็มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาน้ำเย็นมาก แต่มันก็เป็นแค่ความฝัน จนกระทั่งความต้องการบริโภคปลาซัลมอนในประเทศจีนมีสูงขึ้นมาก โดยข้อมูลจาก Rabobank ของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นประเทศจีนบริโภคปลาซัลมอนมากถึง 1 แสนเมตริกตันต่อปี และมีอัตราเพิ่มอีกที่สูงมาก ทำให้มันถูกผลิตขึ้นมาในที่สุด โดยมันสามารถเลี้ยงปลาซัลมอนได้ถึง 3 แสนตัว

cr. http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/05/WS5aecf207a3105cdcf651c198.html