ศิษย์เก่า STC alumni

ติดต่อเรา

ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (+66)02-878-5000
แฟ็กส์:02-878-5012
อีเมล์: info@siamtechno.ac.th
http://www.siamtechno.ac.th,www.siamtechu.net
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :: โทร.0-2878-5000-2

รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ
– รถประจำทางธรรมดา สาย 42, 57, 68, 80, 81, 91, 103, 108, 146, ป.25ก
– รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.9, ปอ.10, ปอ.161, ปอ.พ.10
– รถประจำทางสายต่างจังหวัดที่ผ่านสายใต้เดิมทุกสาย
– ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซอยพาณิชย์ธนบุรี (โครงการในอนาคต)