40960946_1892532697530513_5659946183712309248_n

สร้างเรือสำเภาเสมือนจริงร่วมฉากแสดงโขนพระราชทานฯ

STC จับมือศูนย์ศิลปาชีพฯ เกาะเกิด สร้างเรือสำเภาเสมือนจริงร่วมฉากแสดงโขนพระราชทานฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จับมือกับศูนย์ศิลปาชีพฯ เกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างเรือสำเภาจำลองที่สามารถแล่น และขึ้นลงตามจังหวะคลื่นได้ เพื่อเป็นหนึ่งในฉากการแสดงโขนพระราชทาน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ อนาคตเตรียมผลิตงานนวัตกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆ รองรับความต้องการตลาด

อาจารย์ธเนศ วิลาสมงคลชัย หัวหน้าสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ผู้ผลิตและคิดค้น กล่าวว่า เรือสำเภาจำลองนี้เป็นฉากหนึ่งของการแสดงโขนพระราชทาน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ โดยเป็นการจับมือสร้างร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับศูนย์ศิลปาชีพฯ เกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“ทางศูนย์ศิลปาชีพฯ เกาะเกิดได้ขอความร่วมมือให้ทางวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยพัฒนาเรือสำเภาให้สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างงานทางด้านเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกที่ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำงานตรงนี้”  

สิ่งที่ทำให้เรือโขนจำลองลำนี้แตกต่างจากเรือโขนในแบบเดิม คือ สามารถเคลื่อนไหวได้จริงเหมือนกับเรือแล่นอยู่บนเวที นอกจากนี้ ยังสามารถโยกเรือขึ้นลงตามจังหวะคลื่นได้ด้วยเสมือนเรือกำลังมีการโคลงจากคลื่นลมจริงๆ โดยบังคับผ่านระบบควบคุมไร้สาย เรือสำเภาจำลองนี้มีขนาดยาว 3.7 เมตร น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนั้นด้วยพื้นที่ในการทำงานที่จำกัด และน้ำหนักของเรือที่ค่อนข้างมาก ทำให้ต้องมีการทบทวนเรื่องอุปกรณ์ขับเคลื่อนเพื่อให้เรือสามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ ตลอดจนเวลาที่ค่อนข้างจำกัดในการผลิต คือ มีระยะเวลาดำเนินการ 10 วันเท่านั้น ส่วนการพัฒนาขั้นต่อไปจะทำการร่วมพัฒนาฉากต่างๆ ของโขน เพื่อให้มีความน่าสนใจให้ทันยุคสมัย และให้ดำรงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป

“นอกจากการสร้างเรือโขนแล้วซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างงานทางด้านเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมแล้ว ในอนาคตวิทยาลัยฯ จะสร้างงานนวัตกรรมเพื่องานบันเทิงอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็นงานแสดง เครื่องเล่นซิมูเลเตอร์”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรือโขนหนึ่งในฉากของการแสดงโขนพระราชทาน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Khon Performance โขนพระราชทาน

40960946_1892532697530513_5659946183712309248_n 41004064_1892532624197187_5854915880516845568_n 40940678_1892532600863856_803076738807496704_n 40823325_1892532597530523_8338587436481249280_n