ศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา STC จัดโครงการอิหร่านศึกษาและภาษาเปอร์เซีย ครั้งที่ 2

จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนภาษาเปอร์เซียสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต่อยอดให้ศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการอิหร่านศึกษาและภาษาเปอร์เซีย ครั้งที่ 2 เพื่อพานิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป บินลัดฟ้าเพื่อไปท่องเที่ยวอิหร่านเชิงวัฒนธรรมและฝึกใช้ภาษาเปอร์เซียในชีวิตจริง

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2562 นำทีมการเดินทางโดยโดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน ประจำสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านแห่งประเทศไทย ทริปนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชม 3 เมืองสำคัญ คือ กรุงเตหราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน, เมืองอิสฟาฮาน เมืองหลวงเดิมของอิหร่าน และไปแสวงบุญที่เมืองมะชัด สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมภาษาเปอร์เซียเป็นอย่างมาก59243996_10156567355503235_5737027729845387264_o 59382550_10156567355248235_4162914334596399104_o 59418932_10156567355663235_4141218655193006080_o 59423108_10156567355148235_4142229883768012800_o 59477720_10156567355283235_4998693018820149248_o

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #STC
#ศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา

👉email:info@siamtechno.ac.th
👉website: http://www.siamtechno.ac.th
📌Maps: https://goo.gl/maps/ESSQere8YJG2
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
😁📞 02878 5000
🆔Line@ :@siamtechno